مطلب قابل عرضی نیست

هیچی

مده دامن امید ز دست

  • author avatar نگارنده: مشکات ..
  • ۲۰ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۴۲
  • ۵ ۱۶۸

 

"《امید》چیزی‌ست با پر و بال
در نهان پر می‌زند
و آن نغمه ی بی‌کلام را سر می‌دهد
هرگز خاموش نمی‌شود
مدام می‌خواند


نوای شیرینش در بوران شنیده می‌شود
طوفان باید سخت باشد
تا بتواند این پرنده‌ی کوچک را بترساند
که دل‌های بسیاری را گرم کرده است

 

نغمه اش را در برهوت سرما شنیدم
در بیگانه‌ترین دریا
چیزی از پاره‌های من نخواست 
هرگز
حتی در قعر تنگدستی."

 

 

                                      

                   رویش خاموش گدازه‌ها  "امیلی دیکنسون"

 

 

 

پ‌ن:داشتم دنبال تصویر گل نرگس که نماد امیدواریه میگشتم برای این پست، این عکسای جشنواره ی گل نرگس کازرون رو دیدم
 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش😍
نتونستم به یدونه قانع بشم😄چندتا خوجلشو انتخاب کردم🙃👇